System demokratyczny opiera się na wolnych i uczciwych wyborach. Po czteroletniej kadencji parlamentarnej obywatele dokonują oceny rządzących i decydują, w czyje ręce powierzą stery władzy na kolejne lata. Należy dokładać wszelkich starań, by zagwarantować pełną uczciwość tego procesu oraz dać wszystkim stronom politycznego sporu równe prawa do uczestniczenia w transparentnej kampanii wyborczej oraz w finałowym elemencie – głosowaniu i liczeniu głosów.

Kluczowymi kwestiami są zatem aktywizacja wyborców oraz edukacja w zakresie prawa wyborczego. Im wyższa frekwencja, tym silniejszy mandat do sprawowania władzy. W interesie wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej jest jak najliczniejszy udział osób uprawnionych do głosowania w procesie wyłaniania reprezentantów społeczeństwa. Jednak poza masowym uczestnictwem nie mniej istotne jest budowanie zaufania wobec procesu wyborczego i liczenia głosów. W demokracji kontynuowanie lub zmiana władzy musi następować w sposób zgodny z prawem, w uznaniu przez naród wyniku wyborów i w poszanowaniu instytucji państwa. Niezwykle istotne są zatem dwie kwestie – przekonywanie obywateli do zaangażowania się na rzecz kontroli uczciwości wyborów oraz edukacja z zakresu prawa wyborczego.

Niniejsza publikacja stanowi element szerokiej, ogólnopolskiej inicjatywy Akademia Demokracji, stworzonej przez Fundację Niezależne Media. Mamy nadzieję, iż przyczyni się ona do wzrostu świadomości obywatelskiej i wzmocni poczucie odpowiedzialności za umacnianie standardów demokratycznych w naszym państwie.