AKADEMIA DEMOKRACJI

AKADEMIA DEMOKRACJI

Demokracja jest jedną z nadrzędnych wartości funkcjonujących w dzisiejszym społeczeństwie, a troska o demokrację stanowi jeden z filarów patriotyzmu XXI wieku. Istotą demokracji są zaś wolne i niczym niezakłócone wybory, czy to parlamentarne, prezydenckie, czy też samorządowe.

Seminarium. Szkolenie

Akademia Demokracji to:

  • kształtowanie postaw społecznych

  • edukowanie Polaków

  • zachęcanie do udziału w wyborach

  • zachęcanie do angażowania się w pilnowanie przestrzegania wyznaczonych norm i zasad

  • promowanie i animowanie niezależnej debaty publicznej

  • angażowanie przedstawicieli lokalnych społeczności do działania na rzecz swoich regionów

System demokratyczny opiera się na wolnych i uczciwych wyborach. Po czteroletniej kadencji parlamentarnej obywatele dokonują oceny rządzących i decydują w czyje ręce powierzą stery władzy na kolejne cztery lata. Należy dokładać wszelkich starań by zagwarantować pełną uczciwość tego procesu oraz dać wszystkim stronom politycznego sporu równe prawa do uczestniczenia w transparentnej kampanii wyborczej oraz w finałowym elemencie – głosowaniu i liczeniu głosów.

Celem nadrzędnym projektu jest zatem aktywizacja wyborców oraz edukacja w zakresie prawa wyborczego,  co za tym idzie wzbudzenie zachowań pro frekwencyjnych.

Biuletyn

Baza wiedzy

Seminaria

Kalendarz wyborczy

Prawa wyborcze

Mąż zaufania. Obserwator społeczny. Członek komisji.

Poradnik UODO