Już 16 lipca w Olsztynie zagości innowacyjny projekt szkoleniowy Fundacji Niezależne Media. Akademia Demokracji oferuje szkolenia, które umożliwią uczestnikom zdobycie wiedzy i narzędzi potrzebnych do wprowadzania pozytywnych zmian w społeczeństwie.

Projekt ma na celu podniesienie świadomości obywatelskiej i umocnienie demokratycznych standardów w Polsce. Składa się z zespołu doświadczonych prawników i praktyków związanych z wyborami, co pozwala oferować wnikliwe seminaria skierowane do osób zainteresowanych pracą w komisjach wyborczych podczas nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Wprowadzanie zmian to nie tylko idea, lecz również nasza wspólna misja. Każdy z nas ma potencjał i możliwość dokonywania pozytywnych transformacji w społeczeństwie właśnie poprzez udział w demokratycznym procesie wyborczym. Udział w naszym projekcie pozwala, by nasze decyzje stały się narzędziem do budowania lepszej rzeczywistości, do rozwiązywania problemów, zwiększania równości i sprawiedliwości. Bo w naszych rękach leży siła zmiany, która kształtuje przyszłość – mówi Wioletta Bielecka, ekspert Akademii Demokracji.

Szkolenie odbędzie się już 16 lipca w Olsztynie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zainteresowane osoby mogą zgłaszać chęć udziału poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie internetowej www.akademia-demokracji.pl.

Akademia Demokracji

Projekt Akademii Demokracji został dofinansowany z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ma na celu podniesienie świadomości obywatelskiej oraz umocnienie standardów demokratycznych w Polsce. Szkolenia organizowane są przez Fundację Niezależne Media i skierowane są do osób zainteresowanych pracą w komisjach wyborczych podczas nadchodzących wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

Infolinia: tel. 222 57 20 50
www.akademia-demokracji.pl
e-mail: szkolenie@akademia-demokracji.pl