System demokratyczny opiera się na wolnych i uczciwych wyborach, a teraz Ty możesz mieć realny wpływ na ich przebieg! 19 sierpnia w Zielonej Górze zagości Akademia Demokracji – innowacyjny projekt szkoleniowy Fundacji Niezależne Media, który oferuje niezwykłą szansę udziału w intensywnych szkoleniach dla osób zainteresowanych pracą w komisjach podczas wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

Projekt ma na celu podniesienie świadomości obywatelskiej i umocnienie demokratycznych standardów w Polsce. Podczas szkoleń prowadzonych przez doświadczonych prawników oraz praktyków związanych z wyborami, uczestnicy będą mieli okazję pogłębić wiedzę na temat prawa wyborczego i partii politycznych oraz wypracować umiejętności konkretnego działania w sytuacjach, które mogą zaistnieć zarówno w czasie ciszy wyborczej, jak i w dniu wyborów.

Nasze seminaria są starannie zaprojektowane, aby dostarczać nie tylko praktyczną, ale również bardzo wartościową wiedzę. Każdy detal jest przemyślany, każda prezentacja i warsztat mają na celu zwiększenie efektywności uczestników w trakcie demokratycznych procesów. Dzięki połączeniu teorii z praktyką, stwarzamy dogodne warunki do zgłębienia zagadnień związanych z prawem wyborczym i skutecznego działania w komisjach – mówi Wioletta Bielecka, ekspert Akademii Demokracji.

Akademia Demokracji, projekt dofinansowany z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odbędzie się 19 sierpnia w Zielonej Górze. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zainteresowane osoby mogą zgłaszać chęć udziału poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie internetowej www.akademia-demokracji.pl.

Akademia Demokracji

Projekt Akademii Demokracji został dofinansowany z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ma na celu podniesienie świadomości obywatelskiej oraz umocnienie standardów demokratycznych w Polsce. Szkolenia organizowane są przez Fundację Niezależne Media i skierowane są do osób zainteresowanych pracą w komisjach wyborczych podczas nadchodzących wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

Infolinia: tel. 222 57 20 50
www.akademia-demokracji.pl
e-mail: szkolenie@akademia-demokracji.pl