Zdobądź narzędzia do aktywnego udziału w demokratycznych wyborach. Akademia Demokracji, projekt dofinansowany z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów otwiera drzwi do tworzenia przyszłości, oferując niezwykłą szansę udziału w intensywnych szkoleniach dla osób zainteresowanych pracą w komisjach wyborczych podczas wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

System demokratyczny opiera się na wolnych i uczciwych wyborach. Innowacyjny projekt szkoleniowy Fundacji Niezależne Media o nazwie Akademia Demokracji ma na celu podniesienie świadomości obywatelskiej i umocnienie demokratycznych standardów w Polsce. Oferuje wnikliwe seminaria skierowane do osób zainteresowanych pracą w komisjach wyborczych. Szkolenia prowadzone są przez zespół doświadczonych prawników i praktyków.

Akademia Demokracji przygotowuje uczestników do odpowiedzialnej roli w nadzorowaniu procesu wyborczego. Nasze szkolenia skupiają się na edukacji z zakresu prawa wyborczego, rozpoznawaniu nieprawidłowości oraz reagowaniu na sytuacje zakłócające przebieg wyborów. Pełnienie roli strażnika uczciwości wyborów to niezwykle ważne zadanie. Poprzez Akademię Demokracji dajemy ludziom narzędzia, które pomogą im skutecznie monitorować proces wyborczy i chronić zasady demokratycznego wyboru – mówi Wioletta Bielecka, ekspert Akademii Demokracji.

Misja Akademii demokracji polega na przekazywaniu praktycznych umiejętności oraz dostarczaniu pełnego obrazu prawa wyborczego. Szkolenie odbędzie się już 29 lipca w Rzeszowie. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać chęć udziału poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.akademia-demokracji.pl.

Akademia Demokracji

Projekt Akademii Demokracji został dofinansowany z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ma na celu podniesienie świadomości obywatelskiej oraz umocnienie standardów demokratycznych w Polsce. Szkolenia organizowane są przez Fundację Niezależne Media i skierowane są do osób zainteresowanych pracą w komisjach wyborczych podczas nadchodzących wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

Infolinia: tel. 222 57 20 50
www.akademia-demokracji.pl
e-mail: szkolenie@akademia-demokracji.pl