Fundacja Niezależne Media zaprasza do udziału w Akademii Demokracji, innowacyjnym projekcie szkoleniowym, który ma na celu podniesienie świadomości obywatelskiej oraz umocnienie standardów demokratycznych w Polsce. Projekt, dofinansowany z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, oferuje intensywne seminaria, przygotowujące do pracy w komisjach podczas nadchodzących wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

Akademia Demokracji składa się z zespołu doświadczonych prawników i praktyków związanych z wyborami, co pozwala oferować wnikliwe seminaria skierowane do osób zainteresowanych pracą w komisjach wyborczych podczas nadchodzących wyborów parlamentarnych. Szkolenia zostaną uzupełnione o wiedzę z dziedziny relacji z mediami i komunikowania się z opinią publiczną. Efektem będzie uświadomienie uczestnikom przysługujących im praw, zagrożeń, jakie są związane z próbami ograniczania uczciwości procesu wyborczego oraz możliwości przeciwdziałania im.

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego to proces, który wymaga zaangażowania każdego z nas. Na ostatnich szkoleniach Akademii Demokracji uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę, ale również motywację i umiejętności niezbędne do aktywnego działania. Od teraz to już na naszej wspólnej drodze leży budowanie lepszego i bardziej zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego – mówi Wioletta Bielecka, ekspert Akademii Demokracji.

To już ostatnia Akademia Demokracji, zorganizowana przez Fundację Niezależne Media. Szkolenie odbędzie się już 27 sierpnia w Sierpcu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zainteresowane osoby mogą zgłaszać chęć udziału poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie internetowej www.akademia-demokracji.pl.

Akademia Demokracji

Projekt Akademii Demokracji został dofinansowany z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ma na celu podniesienie świadomości obywatelskiej oraz umocnienie standardów demokratycznych w Polsce. Szkolenia organizowane są przez Fundację Niezależne Media i skierowane są do osób zainteresowanych pracą w komisjach wyborczych podczas nadchodzących wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

Infolinia: tel. 222 57 20 50
www.akademia-demokracji.pl
e-mail: szkolenie@akademia-demokracji.pl