Zdobądź narzędzia do aktywnego udziału w demokratycznych wyborach. Akademia Demokracji, projekt dofinansowany z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, otwiera drzwi do tworzenia przyszłości, oferując niezwykłą szansę udziału w intensywnych szkoleniach dla osób zainteresowanych pracą w komisjach wyborczych podczas wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

System demokratyczny opiera się na wolnych i uczciwych wyborach. Akademia Demokracji, projekt dedykowany osobom zainteresowanym pracą w komisjach wyborczych, oferuje seminaria w formie kilkugodzinnych zajęć, z praktycznymi warsztatami i teoretycznymi prezentacjami. Podczas szkoleń prowadzonych przez doświadczonych prawników oraz praktyków związanych z wyborami, uczestnicy będą mieli okazję pogłębić wiedzę na temat prawa wyborczego i partii politycznych oraz wypracować umiejętności konkretnego działania w sytuacjach, które mogą zaistnieć zarówno w czasie ciszy wyborczej, jak i w dniu wyborów.

 To już ostatnie szkolenie Akademii Demokracji. Spotykamy się tam jako grupa ludzi o różnych doświadczeniach i przekonaniach, ale jedno nas łączyło – chęć budowania społeczeństwa obywatelskiego opartego na uczciwości, uczestnictwie i równości. Dzięki temu jako społeczeństwo będziemy gotowi do podejmowania działań, które przyczynią się do pozytywnych transformacji – mówi Wioletta Bielecka, ekspert Akademii Demokracji.

Misja Akademii demokracji polega na przekazywaniu praktycznych umiejętności oraz dostarczaniu pełnego obrazu prawa wyborczego. Ostatnie szkolenie odbędzie się już 27 sierpnia w Legionowie. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać chęć udziału poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.akademia-demokracji.pl.

Akademia Demokracji

Projekt Akademii Demokracji został dofinansowany z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ma na celu podniesienie świadomości obywatelskiej oraz umocnienie standardów demokratycznych w Polsce. Szkolenia organizowane są przez Fundację Niezależne Media i skierowane są do osób zainteresowanych pracą w komisjach wyborczych podczas nadchodzących wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

Infolinia: tel. 222 57 20 50
www.akademia-demokracji.pl
e-mail: szkolenie@akademia-demokracji.pl