Już 18 czerwca w Skierniewicach zagości Akademia Demokracji – innowacyjny projekt szkoleniowy Fundacji Niezależne Media. Umożliwia on pozyskanie wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą skutecznie działać w komisjach wyborczych i wpływać na uczciwość wyborów.

Projekt ma na celu podniesienie świadomości obywatelskiej i umocnienie demokratycznych standardów w Polsce. Składa się z zespołu doświadczonych prawników i praktyków związanych z wyborami, co pozwala oferować wnikliwe seminaria skierowane do osób zainteresowanych pracą w komisjach wyborczych podczas nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Należy założyć, iż w końcowym efekcie będzie miało to wpływ nie tylko na zaangażowanie się dużej liczby obywateli w proces obserwacji przebiegu głosowania, lecz także na wzrost frekwencji wyborczej. Warto jednocześnie zauważyć, iż przeszkolenie znaczącej grupy lokalnych liderów obywatelskich w zakresie kontroli wyborów będzie wzmacniać społeczną świadomość konieczności zaangażowania w ochronę wyborów i promocję tej postawy obywatelskiej w społecznościach lokalnych – mówi Wioletta Bielecka, ekspert Akademii Demokracji.

Szkolenie odbędzie się już 18 czerwca w Skierniewicach. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zainteresowane osoby mogą zgłaszać chęć udziału poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie internetowej www.akademia-demokracji.pl.

Akademia Demokracji

Projekt Akademii Demokracji został dofinansowany z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ma na celu podniesienie świadomości obywatelskiej oraz umocnienie standardów demokratycznych w Polsce. Szkolenia organizowane są przez Fundację Niezależne Media i skierowane są do osób zainteresowanych pracą w komisjach wyborczych podczas nadchodzących wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

Infolinia: tel. 222 57 20 50
www.akademia-demokracji.pl
e-mail: szkolenie@akademia-demokracji.pl