Zdobądź narzędzia do aktywnego udziału w demokratycznych wyborach. Akademia Demokracji, projekt dofinansowany z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów otwiera drzwi do tworzenia przyszłości, oferując niezwykłą szansę udziału w intensywnych szkoleniach dla osób zainteresowanych pracą w komisjach wyborczych podczas wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

System demokratyczny opiera się na wolnych i uczciwych wyborach. Innowacyjny projekt szkoleniowy Fundacji Niezależne Media o nazwie Akademia Demokracji ma na celu podniesienie świadomości obywatelskiej i umocnienie demokratycznych standardów w Polsce. Oferuje wnikliwe seminaria skierowane do osób zainteresowanych pracą w komisjach wyborczych. Szkolenia prowadzone są przez zespół doświadczonych prawników i praktyków.

Każde aktywizowanie zaangażowania obywateli w proces wyłaniania władzy jest kluczowe dla kondycji systemu demokratycznego. Na przestrzeni lat obserwowaliśmy w naszym kraju wybory, które ze względu na liczne zastrzeżenia co do procesu liczenia głosów oraz znaczący odsetek głosów nieważnych, budziły powszechne obawy co do ich uczciwości. Wychodząc zatem naprzeciw oczekiwaniom, podejmujemy działania, celem przeszkolenie lokalnych liderów obywatelskich w zakresie znajomości Kodeksu wyborczego, procedur związanych z organizacją i przebiegiem procesu głosowania oraz przepisów prawa regulujących wyłanianie, pracę komisji wyborczych oraz uprawnienia tzw. mężów zaufania i obserwatorów społecznych – mówi Wioletta Bielecka, ekspert Akademii Demokracji.

Misja Akademii demokracji polega na przekazywaniu praktycznych umiejętności oraz dostarczaniu pełnego obrazu prawa wyborczego. Szkolenie odbędzie się już 17 czerwca w Łowiczu. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać chęć udziału poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.akademia-demokracji.pl.

Akademia Demokracji

Projekt Akademii Demokracji został dofinansowany z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ma na celu podniesienie świadomości obywatelskiej oraz umocnienie standardów demokratycznych w Polsce. Szkolenia organizowane są przez Fundację Niezależne Media i skierowane są do osób zainteresowanych pracą w komisjach wyborczych podczas nadchodzących wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

Infolinia: tel. 222 57 20 50
www.akademia-demokracji.pl
e-mail: szkolenie@akademia-demokracji.pl